DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

Mã thủ tục hành chính: 1.004680.000.00.00.H04

Đơn vị:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VNPT SmartCA

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Ngày sinh *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã