TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.27.H04-230526-0697

Họ tên người nộp: Trần Chí Tâm
Tổ chức/Cá nhân: Trần Chí Tâm
Địa chỉ: ấp Nam Thạnh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 26/05/2023
Ngày hẹn trả: 06/06/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
2
2
8
3
8
 Đang online: 120
ipv6 ready