TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.24.H04-230526-0309

Họ tên người nộp: TRƯƠNG THUẬN HIỀN
Tổ chức/Cá nhân: TRƯƠNG VĂN RÚ
Địa chỉ: Khóm 2
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 26/05/2023
Ngày hẹn trả: 02/06/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
6
1
8
0
 Đang online: 122
ipv6 ready