TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.21.23.H04-230526-0184

Họ tên người nộp: TRIỆU NGỌC SƯƠNG
Tổ chức/Cá nhân: TRIỆU NGỌC SƯƠNG
Địa chỉ: SỐ 194/17, KHÓM 3
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 26/05/2023
Ngày hẹn trả: 05/06/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
6
1
0
3
 Đang online: 122
ipv6 ready