TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: H04.22-230919-0009

Họ tên người nộp: Lê Hoài An
Tổ chức/Cá nhân: Lê Hoài An
Địa chỉ: ấp Hành Chính
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 19/09/2023
Ngày hẹn trả: 21/09/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
0
6
2
7
 Đang online: 106
ipv6 ready