TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: H04.20.18-230919-0240

Họ tên người nộp: Nguyễn Thanh Thư
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Thanh Thư
Địa chỉ: 34, lưu hoà nghĩa, phường 1, thành phố Bạc Liêu
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 19/09/2023
Ngày hẹn trả: 27/09/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
0
5
6
4
1
 Đang online: 141
ipv6 ready