Tin cải cách hành chính

Công bố Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu

12:00 AM 01/04/2023

Tỉnh Bạc Liêu vừa công bố Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến người dân, doanh nghiệp tra cứu số điện thoại đường dây nóng trong Danh bạ dưới đây để phản ánh, kiến nghị về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu khi cần thiết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân được giao trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định. Danh bạ đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu:
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại đường dây nóng Hộp thư điện tử
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1 Tô Thành phương Phó Chánh Văn phòng 0908.991.656 tothanhphuong1968bl@gmail.com
2 Trần Thanh Thủy Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính 0945.668.979 thuytt@baclieu.gov.vn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
1 Triệu Trung Hiếu Phó Giám đốc 0918.448.457 hieutt@baclieu.vss.gov.vn
2 Nguyễn Thành Đồng Chánh Văn phòng 0914.786.611 dongnt@baclieu.vss.gov.vn
Công an tỉnh
1 Bùi Xuân Khởi Phó Giám đốc 0913.990.737 Buixuankhoibl@gmail.com
2 Lê Thanh Hùng Phó Giám đốc 0915.737.637 le.th7673@gmail.com
3 Phan Hoài Vũ Trưởng phòng Tham mưu 0989.017.427 phananhkiennghi.cabl@gmail.com
Cục Thuế tỉnh
 1 Võ Đông Xuân Cục trưởng Cục thuế 0913.763.289 vdxuan.bli@gdt.gov.vn
2 Hứa Kim Lâm Phó Trưởng phòng, phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế 0919.101.040 hklam.bli@gdt.gov.vn
Sở Tư pháp
1 Vưu Nghị Bình Giám đốc 0908.400.114 lsvuunghibinh@gmail.com
2 Đỗ Hồng Quang Chánh Văn phòng 0917.494.253 dhquang1982@gmail.com
Sở Giao thông vận tải
1 Nguyễn Huy Dũng Giám đốc 0911.744.994 huydung@baclieu.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Dung Trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái 0919.927.837 dungnn@baclieu.gov.vn
Sở Y tế
1 Bùi Quốc Nam Giám đốc 0913.681.235 buiquocnampl@yahoo.com.vn
2 Diệp Văn Hon Trưởng phòng TC-HC 0918.547.079 bsdiephonpl@gmail.com
Sở Nội vụ
1 Nguyễn Quốc Liêm Phó Giám đốc 0913.892.373 liemnq@baclieu.gov.vn
2 Trần Thị Trang Phó Chánh Văn phòng 0941.692.808 thitrang@baclieu.gov.vn
Thanh tra tỉnh
1 La Văn Viễn Phó Chánh Thanh tra tỉnh 0918.351.908 Lavanvien@thanhtra.baclieu.gov.vn
2 Nguyễn Hùng Cường Phó Chánh Văn phòng 0945.293.968 lamvinhcuong088@gmail.com
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Ngô Nguyên Phong Phó Giám đốc 0908.991.699 Nguyenphongbl1978@gmail.com
2 Phan Quốc Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0918.570.726 phanquoctuansnn@gmail.com
Sở Thông tin và Truyền thông 
1 Bùi Thanh Toàn Giám đốc 0913.892.299 toanbt@baclieu.gov.vn
2 Trần Nhật Huy Phó Chánh Văn phòng 0888.112.244 nhathuy@baclieu.gov.vn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1 Lý Vỹ Triều Dương Phó Giám đốc 0913.049.094 trieuduongbl@gmail.com
2 Quách Thanh Liêm Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Kế hoạch 0919.144.039 liemdlbl@gmail.com
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
1 Võ Thanh Hùng Phó Trưởng ban 0918.444.445 vohungbaclieu@gmail.com
2 Huỳnh Ánh Phượng Phó Chánh Văn phòng 0942.719.080 huynhanh.phuong56@gmail.com
Ban Dân tộc và Tôn giáo
1 Hứa Ngọc Triệu Phó Trưởng Ban 0918.720.127 trieuhnbdttg@gmail.com
2 Vũ Thị Phương Nam Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra 0918.787.176 bdt@baclieu.gov.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1 Phạm Thành Hiến Phó Giám đốc 0918.693.009 hienptkhdt@gmail.com
2 Nguyễn Quốc Khánh Chánh Văn phòng 0949.002.005 nguyenquockhánhkhdtbl@gmail.com
Sở Công Thương
1 Phan Thị Thu Oanh Phó Giám đốc 0989.102.126 oanhptt@baclieu.gov.vn
2 Thái Bảo Lộc Phó Chánh Văn phòng 0913.653.943 loctb@baclieu.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Bình Thuận Giám đốc 0939.501.557 nguyenbinhthuan.stnmtbl@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thuấn Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai 0903.377.205 nguyenthuan2411@gmail.com
Sở Xây dựng
1 Dương Chí Bình Phó Giám đốc 0913.990.631 binhdtxdcb@gmail.com
2 Nguyễn Thành Nhân Chánh Văn phòng 0913.160.033 thanhnhansxdbl@gmail.com
Sở Tài chính
1 Lê Minh Hải Giám đốc 0913.821.404 lmhai73@gmail.com
2 Tăng Thị Trà My Chánh Văn phòng 0943.708.087 tramy9891@yahoo.com
Sở Khoa học và Công nghệ
1 Huỳnh Hùng Dũng Phó Giám đốc 0918.305.759 dunghh@baclieu.gov.vn
2 Bùi Quang Thống Phó Chánh Văn phòng 0979.979.494 thongbq@baclieu.gov.vn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Thùy Như Phó Giám đốc 0942.119.668 nhunt@baclieu.gov.vn
2 Trương Thị Diễm Hương Phó Chánh Văn phòng 0917.142.614 huongttd@baclieu.gov.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo
1 Nguyễn Bá Long Phó Giám đốc 0918.028.778 longnb@baclieu.gov.vn
2 La Thanh Sơn Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 0945.486.488 sonlt@baclieu.gov.vn
 

Các tin đã đưa:

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
0
5
6
5
4
 Đang online: 140
ipv6 ready