THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ KHÔNG GIẢI QUYẾT

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.21.25.H04-221024-0359 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.21.25.H04-221024-0359 TB_TREHAN
2 000.00.23.H04-210531-0027 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-210531-0027 TB_TREHAN
3 1951222101389 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101389 TB_TREHAN
4 1951222101477 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101477 TB_TREHAN
5 1951222101121 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 1951222101121 TB_TREHAN
6 9916262100334 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916262100334 TB_TREHAN
7 9916282002067 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 9916282002067 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
0
5
6
6
 Đang online: 100
ipv6 ready