THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FWD VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 NGUYỄN VĂN KHIÊM Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cho NGUYỄN VĂN KHIÊM Chứng thực UBND phường 1 - TX GR
5 CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
7 CÔNG TY TNHH TOHOGENKAI VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH TOHOGENKAI VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương
8 Nguyễn Châu Thanh Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cho Nguyễn Châu Thanh Chứng thực UBND phường Nhà Mát
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Xúc tiến thương mại Sở Công thương

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
0
2
9
1
 Đang online: 100
ipv6 ready