TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Kết quả xử lý phản ánh kiến nghị
Họ tên người phản ánh kiến nghị: *
Địa chỉ liên lạc: *
Điện thoại: *
Email:
Chủ đề phản ánh kiến nghị: *
Loại phản ánh kiến nghị: * Phản ánh, kiến nghị Thủ tục hành chính
Phản ánh, kiên nghị hành vi thực hiện Thủ tục hành chính
Tóm tắt nội dung, vướng mắc, bất cấp của vấn đề cần phản ánh, kiến nghị: *
Giải pháp đề xuất hoặc yêu cầu, kiến nghị:
Tài liệu chứng minh gửi kèm:
Mã xác nhận: *
Chủ đề
STT Họ tên người PAKN Địa chỉ Chủ đề Ngày gửi
1 Nguyễn Thị Mộng Cầm Bạc Liêu Cập nhật trạng thái hồ sơ

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
2
0
7
4
2
 Đang online: 98
ipv6 ready