TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Hỏi đáp

Thông tin tìm kiếm
Họ tên: Địa chỉ:
Điện thoại: E-Mail:
Lĩnh vực: Tiêu đề:
   
Danh sách câu hỏi
 • Việc đặt tên cho Công ty cổ phần.

  Việc đặt tên cho Công ty cổ phần như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Về việc Công ty cổ phần sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn.

  Công ty cổ phần có thể nhận sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn được không?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Việc đặt tên cho Chi nhánh.

  Việc đặt tên cho Chi nhánh như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

  Thế nào là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm.

  Quy định về việc doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm. Vậy trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có ghi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp có được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh đó hay không?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp tư nhân.

  Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Góp vốn.

  Có thể tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất hay không?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Thủ tục cho thuê Doanh nghiệp tư nhân.

  Thủ tục cho thuê Doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như thế nào?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

 • Cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.

  Để xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý, thì hồ sơ cần có các loại giấy tờ gì?

  Gửi bởi Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

* Vui lòng cung cấp thông tin chính xác để chúng tôi gửi thông tin phản hồi.
Họ tên (*) Địa chỉ (*)
Điện thoại (*) Email (*)
Lĩnh vực (*) Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã xác nhận
   

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
0
5
9
4
5
 Đang online: 315
ipv6 ready