THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Lâm Thị Mỹ Nhiên Nộp hồ sơ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Lâm Thị Mỹ Nhiên Hộ tịch UBND phường 2
2 LÂM KIM HUÊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN cho LÂM KIM HUÊ Hộ tịch UBND phường 8
3 HUỲNH TRUNG HIẾU XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN cho HUỲNH TRUNG HIẾU Hộ tịch UBND phường 8
4 HUỲNH THỊ BÉ BA Chứng thực chữ ký cho HUỲNH THỊ BÉ BA Chứng thực UBND xã Vĩnh Trạch Đông
5 DANH THỊ LIÊN Chứng thực chữ ký cho DANH THỊ LIÊN Chứng thực UBND xã Vĩnh Trạch Đông
6 Trần Ngọc Sang Nộp hồ sơ Đăng ký kết hôn cho Trần Ngọc Sang Hộ tịch UBND phường 2
7 Trần Văn Tường Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cho Trần Văn Tường Chứng thực UBND Xã Vĩnh Phú Đông
8 Trần Văn Tường Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cho Trần Văn Tường Chứng thực UBND Xã Vĩnh Phú Đông
9 Trần Văn Tường Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cho Trần Văn Tường Chứng thực UBND Xã Vĩnh Phú Đông
10 Trần Văn Tường Nộp hồ sơ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cho Trần Văn Tường Chứng thực UBND Xã Vĩnh Phú Đông

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
2
7
9
0
3
 Đang online: 98
ipv6 ready