TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.20.23.H04-230320-0062

Họ tên người nộp: TRẦN HOÀNG THOẠI
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN HOÀNG THOẠI
Địa chỉ: 12/66B, KHÓM 2
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/03/2023
Ngày hẹn trả: 27/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
0
8
1
5
 Đang online: 135
ipv6 ready