TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-230320-0064

Họ tên người nộp: Lâm Văn Hòa
Tổ chức/Cá nhân: Lâm Văn Hòa
Địa chỉ: Khóm 10
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 20/03/2023
Ngày hẹn trả: 22/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
9
4
0
2
 Đang online: 107
ipv6 ready