TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 192 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
3 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
6 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
9 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
9
3
9
0
 Đang online: 161
ipv6 ready