TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 9930652017909

Họ tên người nộp: NGUYỄN VĂN DŨNG
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN VĂN DŨNG
Địa chỉ: SỐ 6/182 D
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 04/05/2021
Ngày hẹn trả: 07/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
5
8
4
6
 Đang online: 175