TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7626242000218

Họ tên người nộp: Trần Văn Kiệt
Tổ chức/Cá nhân: Trần Văn Kiệt
Địa chỉ: ấp Nam Hưng
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 05/05/2021
Ngày hẹn trả: 09/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
6
0
8
8
 Đang online: 187