TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2230672000127

Họ tên người nộp: BÙI VĂN ÚT
Tổ chức/Cá nhân: BÙI VĂN ÚT
Địa chỉ: HUÊ 1
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 05/05/2021
Ngày hẹn trả: 10/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
6
2
7
1
 Đang online: 178