TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050114211550

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Trương Thị Lệ Phượng
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/05/2021
Ngày hẹn trả: 06/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
5
8
6
0
 Đang online: 164