TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050113203332

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Trương Bình Phúc
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/05/2021
Ngày hẹn trả: 06/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
6
0
9
1
 Đang online: 187