THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 trần kim trọn Đăng ký khai sinh cho bản thân cho trần kim trọn Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
2 TRƯƠNG VĂN VUI Đăng ký lại khai sinh cho TRƯƠNG VĂN VUI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 lâm thị tho Đăng ký khai sinh cho bản thân cho lâm thị tho Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
4 nguyễn thành phương Đăng ký khai sinh cho bản thân cho nguyễn thành phương Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
5 võ út bảy Đăng ký khai sinh cho bản thân cho võ út bảy Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
6 nguyễn chí dũng Đăng ký khai sinh cho bản thân cho nguyễn chí dũng Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
7 nguyễn văn chiến Đăng ký khai sinh cho bản thân cho nguyễn văn chiến Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
8 Trần Thị Thu Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Trần Thị Thu Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
9 Nguyễn Văn Tánh Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Nguyễn Văn Tánh Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
10 Thái hồng Tâm Đăng ký khai sinh cho bản thân cho Thái hồng Tâm Hộ tịch UBND Xã An Trạch A

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
6
6
2
1
8
 Đang online: 198