THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2116252129621 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thành Nhơn bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252129621 TB_TREHAN
2 2116252129630 Đề nghị chủ hồ sơ Võ Thị Huệ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252129630 TB_TREHAN
3 2116252129339 Đề nghị chủ hồ sơ Diệp Thúy Kiều bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252129339 TB_TREHAN
4 2116252129348 Đề nghị chủ hồ sơ Phạm Nhật Duy bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252129348 TB_TREHAN
5 2116252129074 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Kiều Thu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2116252129074 TB_TREHAN
6 0311442108109 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Bé bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442108109 TB_TREHAN
7 0311752101212 Đề nghị chủ hồ sơ nguyễn thị gia bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311752101212 TB_TREHAN
8 1101281900489 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Năng lượng HACOM Bạc Liêu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1101281900489 TB_TREHAN
9 1602202000618 Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH NOVARTIS VIỆT NAM bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1602202000618 TB_TREHAN
10 1602061900384 Đề nghị chủ hồ sơ Huỳnh Hoàng Hạt bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 1602061900384 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
7
4
4
4
5
 Đang online: 156