TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 7244 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

2 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

3 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục xét tuyển viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục thi tuyển viên chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục xét tuyển công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục thi tuyển công chức Sở/Ban/Ngành cấp tỉnh/UBND cấp huyện Công chức - Viên chức

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp Ban Quản lý các KCN Lao Động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
0
5
7
0
0
5
2
 Đang online: 98
ipv6 ready