TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.25.23.H04-220922-0103

Họ tên người nộp: Trần Văn Cay
Tổ chức/Cá nhân: Trần Văn Hộ
Địa chỉ: 107 Khóm Trà Khứa
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 22/09/2022
Ngày hẹn trả: 27/10/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
2
0
6
0
 Đang online: 157