TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.23.23.H04-220923-0518

Họ tên người nộp: Lê Kiều Diễm
Tổ chức/Cá nhân: UBND Phường 5
Địa chỉ: Khóm 3
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/09/2022
Ngày hẹn trả: 03/10/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
2
9
5
5
 Đang online: 121