TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.27.H04-220923-0332

Họ tên người nộp: Tạ Việt Xô
Tổ chức/Cá nhân: Tạ Văn Minh
Địa chỉ: ấp Quốc Kỷ
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 23/09/2022
Ngày hẹn trả: 07/10/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
3
9
9
9
 Đang online: 96