TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.26.H04-220922-0208

Họ tên người nộp: Phạm Thị Tuyết Phượng
Tổ chức/Cá nhân: Lê Kháng Ngọc
Địa chỉ: Ấp 15
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/09/2022
Ngày hẹn trả: 06/10/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
2
7
9
9
 Đang online: 145