TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.24.H04-220922-0109

Họ tên người nộp: Lâm Ngọc Quyền
Tổ chức/Cá nhân: Lâm Ngọc Quyền
Địa chỉ: Ấp 9
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/09/2022
Ngày hẹn trả: 27/09/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
6
2
5
0
1
 Đang online: 529