TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu thủ tục hành chính

* Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết

Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Đăng ký lại khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
2
5
4
0
9
 Đang online: 110
ipv6 ready