Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 21
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 20
Trước hạn: 7
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 2
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 156
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 156
Giải quyết: 143
Trước hạn: 123
Đúng hạn: 141
Trễ hạn: 2
Sở Công thương
Mức độ 2: 93
Mức độ 3: 4655
Mức độ 4: 751
Tiếp nhận: 5499
Giải quyết: 5378
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 5377
Trễ hạn: 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 154
Giải quyết: 125
Trước hạn: 61
Đúng hạn: 102
Trễ hạn: 23
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 2150
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 2210
Giải quyết: 1900
Trước hạn: 1696
Đúng hạn: 1899
Trễ hạn: 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 35
Giải quyết: 12
Trước hạn: 9
Đúng hạn: 11
Trễ hạn: 1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 584
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 16
Tiếp nhận: 600
Giải quyết: 542
Trước hạn: 532
Đúng hạn: 542
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 180
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 182
Giải quyết: 178
Trước hạn: 150
Đúng hạn: 176
Trễ hạn: 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 539
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 568
Giải quyết: 521
Trước hạn: 443
Đúng hạn: 518
Trễ hạn: 3
Sở Tài chính
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trước hạn: 9
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 163
Giải quyết: 108
Trước hạn: 48
Đúng hạn: 105
Trễ hạn: 3
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 1809
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1809
Giải quyết: 1637
Trước hạn: 1389
Đúng hạn: 1631
Trễ hạn: 6
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 80
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 146
Tiếp nhận: 226
Giải quyết: 152
Trước hạn: 144
Đúng hạn: 152
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 361
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 361
Giải quyết: 324
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 307
Trễ hạn: 17
Sở Y tế
Mức độ 2: 434
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 444
Giải quyết: 384
Trước hạn: 340
Đúng hạn: 384
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 2119
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 2138
Giải quyết: 2043
Trước hạn: 439
Đúng hạn: 1996
Trễ hạn: 47
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 1371
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1373
Giải quyết: 613
Trước hạn: 450
Đúng hạn: 477
Trễ hạn: 136
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 320
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 320
Giải quyết: 149
Trước hạn: 158
Đúng hạn: 146
Trễ hạn: 3
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1940
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1940
Giải quyết: 932
Trước hạn: 552
Đúng hạn: 906
Trễ hạn: 26
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 4181
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4181
Giải quyết: 2488
Trước hạn: 228
Đúng hạn: 2236
Trễ hạn: 252
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3757
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3778
Giải quyết: 3289
Trước hạn: 1029
Đúng hạn: 3289
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 136
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 136
Giải quyết: 131
Trước hạn: 127
Đúng hạn: 128
Trễ hạn: 3
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 8119
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8124
Giải quyết: 46
Trước hạn: 301
Đúng hạn: 46
Trễ hạn: 0
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 21 0 0 21 20 7 20 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 2 0 0 2 2 2 2 0
Công an Tỉnh 156 0 0 156 143 123 141 2
Sở Công thương 93 4655 751 5499 5378 48 5377 1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 150 0 4 154 125 61 102 23
Sở Giao thông Vận tải 2150 3 57 2210 1900 1696 1899 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 34 0 1 35 12 9 11 1
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 584 0 16 600 542 532 542 0
Sở Nội vụ 180 0 2 182 178 150 176 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 539 11 18 568 521 443 518 3
Sở Tài chính 11 0 0 11 10 9 10 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 161 1 1 163 108 48 105 3
Sở Tư Pháp 1809 0 0 1809 1637 1389 1631 6
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 80 0 146 226 152 144 152 0
Sở Xây Dựng 361 0 0 361 324 0 307 17
Sở Y tế 434 0 10 444 384 340 384 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 2119 1 18 2138 2043 439 1996 47
UBND Huyện Hòa Bình 1371 0 2 1373 613 450 477 136
UBND Huyện Hồng Dân 320 0 0 320 149 158 146 3
UBND Huyện Phước Long 1940 0 0 1940 932 552 906 26
UBND Huyện Vĩnh Lợi 4181 0 0 4181 2488 228 2236 252
UBND Thị Xã Giá Rai 3757 21 0 3778 3289 1029 3289 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 136 0 0 136 131 127 128 3
UBND TP Bạc Liêu 8119 4 0 8124 46 301 46 0

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
6
9
5
4
1
7
 Đang online: 281