TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.24.H04-230207-0286

Họ tên người nộp: QUÁCH NGỌC MAI
Tổ chức/Cá nhân: LIÊN ÁI TEN
Địa chỉ: Khóm 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 07/02/2023
Ngày hẹn trả: 17/03/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
6
5
2
 Đang online: 103
ipv6 ready