TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-230207-0037

Họ tên người nộp: Bùi Quốc Khanh
Tổ chức/Cá nhân: DNTN Quốc Khanh
Địa chỉ: ấp 19
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Tên hồ sơ: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 07/02/2023
Ngày hẹn trả: 14/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
8
5
4
 Đang online: 191
ipv6 ready