TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-230207-0028

Họ tên người nộp: Lâm Phú Quí
Tổ chức/Cá nhân: HKD Út Lễ 2
Địa chỉ: Khóm 3
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Tên hồ sơ: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 07/02/2023
Ngày hẹn trả: 28/02/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
5
5
7
7
3
7
 Đang online: 153
ipv6 ready