TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 155 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công nghiệp địa phương

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký khai thác nước dưới đất Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài nguyên nước

Mức 4

Đăng ký

10 Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
2
4
3
0
1
 Đang online: 80
ipv6 ready