TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 83 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa Mức 2
2 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp. Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ Mức 2
4 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường bộ Mức 2
5 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường bộ Mức 2
6 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch Mức 2
7 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

8 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

9 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

10 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
7
3
2
6
1
 Đang online: 150