TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 11 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở Mức 2
2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

3 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

5 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

7 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

8 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

9 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
2
6
9
4
7
 Đang online: 172