TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.05.H04-211015-0174

Họ tên người nộp: Bưu điện
Tổ chức/Cá nhân: Bùi Việt Thắng
Địa chỉ: Ấp 4
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Tên hồ sơ: Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 15/10/2021
Ngày hẹn trả: 29/10/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
5
2
7
2
6
 Đang online: 693