THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN THỊ THU người chết do dịch bệnh cho NGUYỄN THỊ THU Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
2 LA THÔNG người chết do dịch bệnh cho LA THÔNG Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
3 NGÔ THỊ PHEN người chết do dịch bệnh cho NGÔ THỊ PHEN Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
4 NGUYỄN THỊ BA người chết do dịch bệnh cho NGUYỄN THỊ BA Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
5 NGUYỄN KIM HỒNG người chết do dịch bệnh cho NGUYỄN KIM HỒNG Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
6 NGÔ THỊ MAI người chết do dịch bệnh cho NGÔ THỊ MAI Bảo Trợ Xã Hội UBND Thị Xã Giá Rai
7 CÔNG TY TNHH ROHTO - MENTHOLATUM ( VIỆT NAM ) Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CÔNG TY TNHH ROHTO - MENTHOLATUM ( VIỆT NAM ) Xúc tiến thương mại Sở Công thương
8 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TGKC Tại Bạc Liêu Nộp hồ sơ Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TGKC Tại Bạc Liêu Xúc tiến thương mại Sở Công thương
9 DƯƠNG HỒNG NHUNG Để đăng ký kết hôn cho DƯƠNG HỒNG NHUNG Hộ tịch UBND Xã Tân Thạnh
10 LÊ MINH QUANG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN cho LÊ MINH QUANG Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hưng

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
5
2
6
8
6
 Đang online: 672