TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.23.H04-210610-0042

Họ tên người nộp: TRẦN MINH CHƠN
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN MINH CHƠN
Địa chỉ: SỐ 5/204, ẤP GIỐNG GIỮA
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
6
6
6
3
0
 Đang online: 265