TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.08.H04-210610-0038

Họ tên người nộp: Tiền Tấn Phát
Tổ chức/Cá nhân: HTXDVVT Thắng Lợi
Địa chỉ: Giồng Bướm A
Lĩnh vực: Đường bộ
Tên hồ sơ: Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 14/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
6
6
7
0
8
 Đang online: 270