TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.05.H04-210611-0141

Họ tên người nộp: Kim Thanh Đại
Tổ chức/Cá nhân: Lý Thị Mông Thường
Địa chỉ: ấp 15
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Tên hồ sơ: Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 11/06/2021
Ngày hẹn trả: 25/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
6
6
6
2
4
 Đang online: 259