THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 PHAN KIM NHỚ Đăng ký lại khai sinh cho PHAN KIM NHỚ Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 Phạm Bảo Xuyên Bổ sung ngày, tháng sinh cho bản thân cho Phạm Bảo Xuyên Hộ tịch UBND Xã An Trạch A
3 CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH MỸ Nộp hồ sơ Thông báo hoạt đông khuyến mại cho CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH MỸ Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 trần thị khánh giang chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho trần thị khánh giang Chứng thực UBND Xã Phong Thạnh Đông
5 NGUYỄN VĂN THẮNG HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN cho NGUYỄN VĂN THẮNG Chứng thực UBND Xã Vĩnh Hưng
6 Lê Văn Đời Thờ cúng liệt sĩ cho Lê Văn Đời Người có công UBND xã Vĩnh Trạch
7 Nguyễn Thị Hà Thờ cúng liệt cho Nguyễn Thị Hà Người có công UBND xã Vĩnh Trạch
8 Lâm Thị Cẩm Vân Thờ cúng liệt sĩ cho Lâm Thị Cẩm Vân Người có công UBND xã Vĩnh Trạch
9 đoàn cúc thu Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) cho đoàn cúc thu Bảo Trợ Xã Hội UBND phường 5
10 lưu tuấn ngọc Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) cho lưu tuấn ngọc Bảo Trợ Xã Hội UBND phường 5

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
6
6
1
1
4
 Đang online: 235