TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.22.23.H04-230324-0698

Họ tên người nộp: Tô Văn Hưng
Tổ chức/Cá nhân: Tô Thị Hía
Địa chỉ: Khóm 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 24/03/2023
Ngày hẹn trả: 03/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
0
5
0
8
 Đang online: 492
ipv6 ready