TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 23 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Đăng ký khai sinh lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

2 Đăng ký lại kết hôn Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Đăng ký giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Đăng ký kết hôn lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký lại khai tử Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký chấm dứt giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký khai tử lưu động Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
8
4
0
8
5
0
 Đang online: 148
ipv6 ready