TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.28.24.H04-230331-0023

Họ tên người nộp: Huỳnh Minh Tuấn
Tổ chức/Cá nhân: trần thị liên
Địa chỉ: ấp 1
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 31/03/2023
Ngày hẹn trả: 07/04/2023

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
9
8
9
3
 Đang online: 219
ipv6 ready