TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Chi tiết phản ánh kiến nghị

Họ tên người phản ánh kiến nghị: Nguyễn Thị Mộng Cầm
Địa chỉ liên lạc: Bạc Liêu
Điện thoại: 0913261826
Email:
Chủ đề phản ánh kiến nghị: Cập nhật trạng thái hồ sơ
Loại phản ánh kiến nghị: 1 Phản ánh, kiến nghị Thủ tục hành chính
Tóm tắt nội dung, vướng mắc, bất cấp của vấn đề cần phản ánh, kiến nghị:
Mong Quý đơn vị chuyển đổi trạng thái trên trang Cổng dịch vụ Quốc gia từ Đã nhận thành Đã tiếp nhận. Để doanh nghiệp an tâm chạy chương trình khuyến mại.
Giải pháp đề xuất hoặc yêu cầu, kiến nghị:
Mong Quý đơn vị chuyển đổi trạng thái trên trang Cổng dịch vụ Quốc gia từ Đã nhận thành Đã tiếp nhận. Để doanh nghiệp an tâm chạy chương trình khuyến mại.
Tài liệu chứng minh gửi kèm :
Kết quả xử lý:
Tài liệu xử lý gửi kèm :

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
9
1
9
6
9
0
 Đang online: 174
ipv6 ready