TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-210622-0313

Họ tên người nộp: DƯƠNG VĂN HUẤN
Tổ chức/Cá nhân: DƯƠNG VĂN HUẤN
Địa chỉ: PHƯỚC 3A
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/06/2021
Ngày hẹn trả: 28/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
1
5
1
8
3
 Đang online: 209