TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Hỏi - Đáp

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

  Thế nào là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?

  Gửi bởi: Bộ câu hỏi - trả lời những vấn đề thường gặp - Ngày: 17/01/2020

  Trả lời có tính chất tham khảo

  Theo Khoản 1, Điều 7 Luật Đầu tư 2014 quy định:
    - Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
    - Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nêu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, danh mục này bao gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc 15 lĩnh vực quản lý của nhà nước. Tổ chức và cá nhân có thể tham khảo danh mục và các điều kiện của từng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

  Trả lời bởi: Theo Quyết định số 89 /QĐ-UBND - Ngày: 17/01/2020

Quay lại

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
5
8
1
4
8
7
 Đang online: 288