TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.29.28.H04-220623-0058

Họ tên người nộp: Nguyễn Kim Thàng
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Kim Thàng
Địa chỉ: ấp thống nhất
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 27/06/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
3
7
6
 Đang online: 160