TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.27.24.H04-220623-0019

Họ tên người nộp: NGUYỄN THỊ NÂU
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN VĂN CHƠI
Địa chỉ: ẤP 1
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 23/06/2022
Ngày hẹn trả: 04/08/2022

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
0
0
6
4
6
5
 Đang online: 148